shmion1984s (Level 9)

hasn't updated recently.
followed by
0
| |
Nan'yô: 
Sonsaku Hakufu:     Masumi Asano 
Ryomô Shimei:     Yûko Kaida 
Shûyu Kôkin:      Satoshi Hino 
Saji Genpô:      Kôji Yusa (same as  Jokô Kômei)
Gakushû:      Hajime Iijima 
Rikuson Hakugen:    Mikako Takahashi  (same as Ten'i)
Goei:       Kikuko Inoue 
 
Seito: 
Ryûbi Gentoku:     Kei Shindô 
Kan'u Unchô:      Hitomi Nabatame 
Chôhi Ekitoku:     Minori Chihara 
Shokatsuryô Kômei:    Mai Kadowaki 
Chôun Shiryû:     Yû Asakawa 
Bashoku Yôjô:     Yukiko Amada 
Kôchû Kanshô:     Kenta Miyake 
 
Kyoshô: 
Sôsô Môtoku:      Susumu Akagi 
Kakôton Genjô:     Shûhei Sakaguchi 
Kakuka Hôkô:     Takayuki Fujimoto 
Kakôen Myôsai:     Eri Kitamura 
Shibai Chûtatsu:     Mitsuki Saiga 
Ten'i:       Mikako Takahashi  (same as Rikuson Hakugen) 
Jokô Kômei:      Kôji Yusa (same as  Saji Genpô) 
Gakushin Bunken:    Shiho Kawaragi 
Chôkô Shungai:     Kôtarô Nakamura   
Kyocho Chûkô: Hana Takeda  <according to #10 ED>
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel