List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Shinobu Ohtaka Female
37
22
12/26/2014
Hiro Mashima Male
238
86
12/26/2014
Masashi Kishimoto Male
364
181
12/24/2014
Stephica Nishalencia Female
0
0
12/24/2014
Shirow Miwa
0
10
12/23/2014
Kaori Yuki Female
0
47
12/23/2014
Tomoya Haruno
0
5
12/23/2014
Saburouta
0
3
12/23/2014
Yuuki Iinuma
0
12
12/22/2014
Thores Shibamoto
0
5
12/22/2014
Hajime Isayama
12
19
12/22/2014
Ryo Suzukaze
0
5
12/22/2014
Shin Yoshida
12
20
12/22/2014
Ippei Goto
0
4
12/22/2014
Shun Saeki
0
11
12/22/2014
Yūto Tsukuda
0
11
12/22/2014
Naoshi Komi Male
0
88
12/22/2014
Daisuke Ashihara Male
10
80
12/22/2014
Mitsutoshi Shimabukuro Male
2
125
12/22/2014
Tite Kubo Male
66
159
12/22/2014
Takeshi Obata Male
64
68
12/22/2014
Nobuaki Enoki
0
4
12/22/2014
Eiichiro Oda Male
629
168
12/22/2014
Yuu Watase Female
13
70
12/22/2014
Gamon Sakurai
0
2
12/22/2014
Tsuina Miura
0
2
12/22/2014
Nanami Kurosaki Female
0
0
12/22/2014
Yamato Yamamoto Male
0
30
12/20/2014
Takaya Kagami Male
0
30
12/20/2014
Mitsuru Hattori
13
13
12/20/2014
Yoshiyuki Sadamoto Male
21
7
12/20/2014
Ema Toyama
0
12
12/20/2014
Tsutomu Nihei Male
7
35
12/20/2014
Maki Enjōji
0
3
12/20/2014
Akira Toriyama Male
115
152
12/18/2014
Kei Shindo Female
0
0
12/16/2014
Hiroyuki Yoshino (screenwriter) Male
82
11
12/15/2014
Mitsuru Hongo
28
0
12/15/2014
Takahiro
25
12
12/15/2014
Tetsuya Tashiro
23
11
12/15/2014
Sora Amamiya Female
20
0
12/15/2014
Rika Mayama Female
10
0
12/15/2014
Mashiro Ayano Female
2
0
12/11/2014
Kalafina Female
9
0
12/11/2014
GARNiDELiA
12
0
12/11/2014
Kanehira Yamamoto Male
0
0
12/11/2014
Miku Sawai Female
20
0
12/11/2014
Kazue Kato Female
25
32
12/08/2014
Ryohei Yamamoto
0
3
12/08/2014
Tony Taka Male
6
0
12/08/2014
Kami Imai Male
0
14
12/06/2014
Hinata Katagiri
0
2
12/06/2014
Tsukasa Kawaguchi
0
10
12/06/2014
Yoshi☆o
0
8
12/06/2014
Junko
0
1
12/03/2014
Hoshino Taguchi
0
1
12/03/2014
Itsuki Furuya
0
1
12/03/2014
Seiji Mizushima
20
0
12/02/2014
Gen Urobuchi Male
52
5
12/02/2014
Bunta Sugawara Male
0
0
12/02/2014
Yasunori Ide
11
0
12/01/2014
Kenichi Sonoda Male
16
6
12/01/2014
Gaku Tsugano
0
17
11/25/2014
Hiromu Miyazaki Male
0
0
11/22/2014
Dai Matsumoto Male
0
0
11/21/2014
Hajime Iijima Male
0
0
11/21/2014
Hozumi Gôda
12
0
11/16/2014
Kunpei Sakamoto Male
0
0
11/16/2014
Kohei Fukuhara Male
0
0
11/15/2014
Rumiko Takahashi Female
103
156
11/15/2014
Mami Koyama Female
0
0
11/15/2014
Yuki Amemiya Female
0
10
11/15/2014
Namaniku ATK
4
7
11/15/2014
Ichiro Sakaki
8
7
11/14/2014
Shake O
0
2
11/13/2014
Keiko Yamamoto Female
0
0
11/12/2014
Satowa Tanaka Female
0
0
11/11/2014
Suguru Inoue Male
0
0
11/11/2014
Kousei Hirota Male
0
0
11/10/2014
Kiyohito Yoshikai Male
0
0
11/10/2014
Erina Hasumi Female
0
0
11/09/2014
Saki Nitta Female
0
0
11/09/2014
Makoto Awane Male
0
0
11/09/2014
Takao Yoshioka
51
0
11/09/2014
Masaru Yokoyama Male
21
0
11/09/2014
Yusuke Murata Male
0
95
11/09/2014
ONE Male
0
58
11/09/2014
KAITO
0
22
11/09/2014
Harumi Asai Female
0
0
11/08/2014
Noboru Yamaguchi Male
0
1
11/08/2014
Hiromu Arakawa Female
32
37
11/08/2014
Hiroyuki Asada Male
0
5
11/08/2014
Tomu Ohmi
0
3
11/08/2014
Hiroya Oku Male
1
25
11/07/2014
Mao Ichimichi Female
0
0
11/07/2014
Atsushi Kousaka Male
0
0
11/06/2014
Eriko Matsui Female
0
0
11/06/2014
Setona Mizushiro
0
2
11/06/2014
Quin Rose
0
24
11/06/2014
Ryu Fujisaki Male
0
18
11/06/2014
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel