List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Shin Yoshida
12
16
09/22/2014
Yusuke Murata Male
0
87
09/22/2014
ONE Male
0
50
09/22/2014
Naoshi Komi Male
0
72
09/22/2014
Mitsutoshi Shimabukuro Male
2
100
09/22/2014
Eiichiro Oda Male
629
156
09/22/2014
Tite Kubo Male
66
139
09/22/2014
Norihiro Yagi Male
26
25
09/22/2014
Tadatoshi Fujimaki
0
26
09/22/2014
Shinjiro
0
15
09/22/2014
May J. Female
1
0
09/21/2014
Hiro Mashima Male
235
77
09/21/2014
Tetsuya Tashiro
11
10
09/21/2014
Takahiro
13
11
09/21/2014
Miku Sawai Female
17
0
09/21/2014
Sora Amamiya Female
7
0
09/21/2014
Sumire Morohoshi Female
0
0
09/20/2014
Toru Okawa Male
0
0
09/20/2014
Sui Ishida
0
11
09/20/2014
Mikiyo Tsuda Male
0
4
09/19/2014
Eiki Eiki Female
0
4
09/19/2014
Meruchi Nanase
0
8
09/19/2014
Ougyo Kawagishi
0
8
09/19/2014
Reki Kawahara Male
27
17
09/19/2014
Inui Takemaru Male
0
8
09/18/2014
Hiyori Nitta Female
0
0
09/17/2014
Mari Shiraishi Female
0
0
09/17/2014
Moe Toyota Female
0
0
09/17/2014
Haro Aso Male
0
8
09/17/2014
Yƻji Nunokawa Male
1
0
09/17/2014
Yoshiaki Yanagida
5
0
09/17/2014
Hiroki Takagi
1
0
09/17/2014
Masako Goto
0
0
09/17/2014
Akemi Takada Female
3
0
09/17/2014
Norimasa Yamanaka
0
0
09/17/2014
Kazunori Ito Male
5
0
09/17/2014
Tomomi Mochizuki Male
11
0
09/17/2014
Takako Ohta Female
0
0
09/16/2014
Akira Hiramoto
0
8
09/16/2014
Nobuhiro Watsuki Male
1
49
09/15/2014
Daisuke Ashihara Male
0
63
09/15/2014
Masashi Kishimoto Male
351
164
09/15/2014
Somejima
0
1
09/15/2014
Hatsuki Kyo Female
0
27
09/12/2014
Mizuki Asamori
0
4
09/12/2014
Yuna Kagesaki Female
0
21
09/12/2014
Michitaka Yamamoto
1
0
09/12/2014
Toshiaki Iino
2
0
09/12/2014
Yukihiro Makino
4
0
09/12/2014
Yuji Ushijima
7
0
09/12/2014
Shino Kakinuma Female
0
0
09/11/2014
Natsuki Zippo
0
1
09/11/2014
Yuki Sato
0
1
09/11/2014
Tadashi Agi
0
13
09/11/2014
Kenjirou Hata Male
1
20
09/11/2014
Yasuhiro Nightow Male
4
19
09/10/2014
Yuu Watase Female
13
69
09/10/2014
Yukino Ichihara Female
0
9
09/10/2014
Yuki Amemiya Female
0
9
09/10/2014
Yamato Yamamoto Male
0
26
09/08/2014
Takaya Kagami Male
0
26
09/08/2014
Kazue Kato Female
25
27
09/08/2014
Gurihiru
0
6
09/08/2014
Michael Dante DiMartino Male
18
7
09/08/2014
Gene Luen Yang Male
0
6
09/08/2014
Bryan Konietzko Male
18
7
09/08/2014
Akira Toriyama Male
114
149
09/05/2014
KAITO
0
19
09/05/2014
Minami Takahashi Female
0
0
09/05/2014
Masashi Sato
0
5
09/03/2014
Masahiro Hikokubo
0
5
09/03/2014
Yoshiki Nakamura Female
1
20
09/03/2014
Tomu Ohmi
0
2
09/03/2014
Niito
0
5
09/03/2014
Seiji Kikuchi
0
1
09/03/2014
Hajime Asano
0
7
09/03/2014
Kiiro Yumi Female
0
10
09/03/2014
Hiro Arikawa Female
0
10
09/03/2014
Rei Toma
0
12
09/03/2014
Quin Rose
0
22
09/03/2014
Kei Murayama
0
1
09/03/2014
Seishi Kishimoto Male
0
4
09/02/2014
Akihisa Ikeda Male
4
22
09/02/2014
Hirohiko Araki Male
32
34
09/01/2014
Ari Ozawa Female
2
0
09/01/2014
Arata Furuta Male
0
0
08/31/2014
Luna Haruna Female
15
0
08/30/2014
Eir Aoi Female
33
0
08/30/2014
Rachel Rhodes Female
10
0
08/30/2014
GARNiDELiA
11
0
08/30/2014
ELISA Female
11
0
08/30/2014
LiSA Female
33
0
08/30/2014
Kazuma Kamachi Male
0
9
08/29/2014
Yumi Morio Female
0
0
08/28/2014
Isuna Hasekura
12
12
08/28/2014
Gaku Tsugano
0
16
08/28/2014
Noizi Ito Female
29
7
08/28/2014
Nagaru Tanigawa Male
2
12
08/28/2014
Kanae Hazuki
0
1
08/28/2014
James Patterson Male
0
4
08/28/2014
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel