List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Yuuna Inamura Female
0
0
05/17/2010
Shigeyuki Iwashita
0
1
08/20/2013
Wil Wheaton Male
0
0
08/20/2013
Ayumu Miyahara
0
1
08/20/2013
TOSHI
0
2
08/20/2013
Jun Sadogawa Male
0
1
08/20/2013
Genevieve Simmons Female
0
0
08/25/2013
Rei Mochizuki
0
0
08/25/2013
Sachi Kokuryu
0
0
08/25/2013
Miki Yoshikawa Female
0
9
08/27/2013
Tooru Sakurai Male
0
0
08/28/2013
Kenji Akahoshi
0
2
09/01/2013
Izuru Yumizuru
0
3
09/01/2013
William Knight Male
0
0
09/03/2013
Inori Minase
0
0
09/03/2013
Cristina Valenzuela Female
0
0
09/06/2013
Jerry Russell Male
0
0
09/07/2013
Ryo Tanaka
0
0
04/21/2009
Joe Romersa
0
0
09/09/2010
Nobuteru Tanaka
0
0
04/21/2009
Noritaka Suzuki
0
0
04/21/2009
Michi-ru Shimada
0
0
04/21/2009
Takanori Onosaki
0
0
04/21/2009
Takuya Matsumura
0
0
04/21/2009
Katsumi Aodori
0
0
04/21/2009
Satoshi Kuzumoto
0
0
04/21/2009
Yuki Nagasaka
0
0
04/21/2009
Nobuhiko Sato
0
0
04/21/2009
Yoshihisa Okuno
0
0
04/21/2009
Tomohiko Takano
0
0
04/21/2009
Takashi Wata-nabe
0
0
04/21/2009
Shigeru Miyamoto
0
0
04/21/2009
Yuko Nakada
0
0
04/21/2009
Hironobu Kagoshima
0
0
04/21/2009
Shueisha
0
0
04/21/2009
Noburo Kimura
0
0
04/21/2009
Ichiro Tsukasa
0
0
04/21/2009
Te-tsuya Oishi
0
0
04/21/2009
Jiro Yoshino
0
0
04/21/2009
Sassai Ima
0
0
04/21/2009
Toshiko Uehara
0
0
04/21/2009
Tatsumi Masae
0
0
04/21/2009
Richie Zito
0
0
04/21/2009
Kazuo Matsubara
0
0
04/21/2009
Yuki Kobayashi
0
0
04/21/2009
Abito Torai
0
0
04/21/2009
Yoshinori Kasai
0
0
04/21/2009
Ma-saru Yamamoto
0
0
04/21/2009
Kazuhide Tominaga
0
0
04/21/2009
Toshiaki Kanbara
0
0
04/21/2009
Iwao Zumen
0
0
04/21/2009
Ka-tsuhiro Otomo
0
0
04/21/2009
Urahito Watanabe
0
0
04/21/2009
Yoshitaka Kono
0
0
04/21/2009
Yukio Segami
0
0
04/21/2009
Takashi Yamazaki
0
0
04/21/2009
Eiji Suzuki
0
0
04/21/2009
Toshiyuki Ebihara
0
0
04/21/2009
Masami Murano
0
0
04/21/2009
Kazuya Kaminashi
0
0
04/21/2009
Masato Kokubun Male
0
0
12/15/2010
Videocraft
0
0
04/21/2009
Kimiyo Ono
0
0
04/21/2009
Yuichi Sasamoto
0
0
04/21/2009
Eiji Okabe
0
0
04/21/2009
Hisashi Oi
0
0
04/21/2009
Mami Kingetsu Female
0
0
10/22/2011
Mamiko Namazue
0
0
04/21/2009
Trinet Ent
0
0
04/21/2009
Pika Pika
0
0
04/21/2009
Masahiro Uno
0
0
04/21/2009
Makiko Sato
0
0
04/21/2009
Kanetsugu Kodama
0
0
04/21/2009
Kensuke Kanadome
0
0
04/21/2009
Akisuke Ichikawa
0
0
04/21/2009
Rumi Okubo Female
0
0
11/25/2011
Kyu Hayashida Female
0
18
10/14/2012
Shizuo Kuriyama
0
0
04/21/2009
Fujio Sakai
0
0
04/21/2009
Ko Komemitsu
0
0
04/21/2009
Yuichi Higuchi
0
0
04/21/2009
Ichiro Kanai
0
0
04/21/2009
Fumihiro Uchikawa
0
0
04/21/2009
Akira Ojo
0
0
04/21/2009
Yoshiyuki Shindo
0
0
04/21/2009
Teruo Kigu-re
0
0
04/21/2009
Katsumi Sakahashi
0
0
04/21/2009
Matsuri Okuda
0
0
04/21/2009
Hiroshi Tsutsui
0
0
04/21/2009
Tsunehisa Arakawa
0
0
04/21/2009
Toru Kitahata
0
0
04/21/2009
Taeko Hori
0
0
04/21/2009
Paul Mercier Male
0
0
06/07/2011
Yuki Mirai
0
0
04/21/2009
Noboru Sanehara
0
0
04/21/2009
Bang Heads
0
0
04/21/2009
Shina Matsuoka
0
0
04/21/2009
Takashi Asakura
0
0
04/21/2009
Yoshito Machida
0
0
04/21/2009
Nanase Oka-wa
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel