List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Hiroyuki Ishido
7
0
09/05/2011
Atsuko Nakajima
7
0
08/31/2012
Shinji Ishihara Male
7
0
12/05/2012
Shigeru Ueda Male
7
0
02/23/2012
Hideki Tonokatsu
7
0
01/31/2013
Takahiro Chiba
7
0
04/21/2009
Asako Nishida
7
0
06/24/2011
Makoto Sokuza
7
0
04/21/2012
Yukari Hashimoto
7
0
07/23/2012
Hiromitsu Morita
7
0
08/06/2011
Tom Wyner Male
7
0
09/06/2010
Shinji Ushiro
7
0
02/20/2013
Hirotoshi Takaya
7
0
05/15/2012
Daisuke Nishida Male
7
0
08/06/2011
Aya Suzaki Female
7
0
03/11/2013
Hideki Sonoda Male
7
0
01/14/2012
Boom Boom Satellites Male
7
0
09/16/2012
Yasunori Ebina
7
0
12/17/2012
Leiji Matsumoto Male
7
0
03/17/2012
Toshimichi Suzuki
7
1
12/21/2011
Shogo Kawamoto
7
0
04/21/2009
Katsumi Terato
7
0
12/04/2011
Yasuhiro Takemoto
7
0
12/18/2012
Toshiyuki Komaru
7
0
04/21/2009
Koji Yabuno
7
0
08/19/2012
Kunihiko Ryo
7
0
04/21/2009
Masahiko Otsuka
7
0
08/08/2011
Hiroyuki Yokoyama
7
0
10/24/2012
Mariko Fujita
7
0
02/08/2013
Yusuke Yamamoto
7
0
02/17/2010
Shigeru Omachi
7
0
01/18/2012
Kenichi Takashima
7
0
11/27/2011
Ushio Tazawa
7
0
04/21/2009
Takehito Nakazawa
7
0
04/21/2009
Naruhisa Arakawa
7
0
10/07/2013
SID
7
0
11/26/2013
Shigeyasu Yamauchi Male
7
0
12/30/2013
Junya Ishigaki
7
0
01/04/2014
Takao Koyama
7
0
01/05/2014
angela
7
0
04/12/2014
Yuji Ushijima
7
0
09/12/2014
Kazuhiro Ozawa
7
0
03/13/2015
Tsutomu Nihei Male
7
36
03/15/2015
Keiji Nashima
6
5
06/30/2013
Chihiro Yonekura Female
6
0
03/01/2013
Ryouka Yuzuki Female
6
0
06/08/2013
Masanao Akahoshi
6
0
04/06/2013
Atsushi Umebori
6
0
08/22/2012
Shin Matsuo
6
0
09/13/2012
Yui Ogura Female
6
0
06/04/2013
Shotaro Ishinomori Male
6
4
04/13/2013
Mariko Nakatsu Female
6
0
02/05/2013
Shinichiro Kimura
6
0
01/06/2012
Tomihiko Ohkubo Male
6
0
10/31/2011
Range Murata Male
6
0
10/10/2011
Tatsufumi Ito Male
6
0
01/14/2012
Kouji Makaino Male
6
0
12/21/2011
Hiroyuki Kitakubo
6
0
09/14/2012
Akinori Endo
6
0
09/18/2012
Shinji Itadaki Male
6
0
10/02/2011
Yoshio Takeuchi
6
0
09/11/2012
Shinzo Fujita
6
0
01/13/2012
Megumi Sugihara Female
6
0
07/28/2011
Yoshiki Sakurai
6
0
07/10/2011
Takaaki Fukuyo Male
6
0
02/16/2012
Takeo Takahashi
6
0
01/29/2013
Takaharu Okuma
6
0
05/22/2013
Takeyuki Kanda Male
6
0
09/18/2011
Masashi Abe
6
0
06/01/2012
Fuyumi Ono Female
6
4
05/11/2011
Kouichi Arai
6
0
11/03/2012
Minoru Tachikawa Female
6
10
05/11/2013
Michiru Oshima Female
6
0
08/16/2012
Ko~cha
6
0
08/07/2010
Gatou Asou
6
0
08/03/2010
Shunsuke Kikuchi Male
6
0
03/03/2013
Yoshiharu Ashino
6
0
05/31/2012
Nahoko Hasegawa
6
0
09/09/2011
Jun Kamiya
6
0
04/21/2009
Buichi Terasawa
6
64
12/25/2012
Juno Reactor
6
0
10/13/2010
Mariko Aoki
6
0
02/14/2012
Hiroyuki Kawasaki Male
6
0
11/12/2012
Shigeru Morikawa
6
0
06/11/2012
Yuichi Nomura
6
0
04/21/2009
Yasunori Urata
6
0
10/31/2011
Yoko Sanri
6
0
04/21/2009
Kazuki Akane Male
6
0
09/27/2010
Hisashi Ezura
6
0
09/14/2012
Daisuke Habara
6
0
04/21/2009
Kira Vincent-Davis Female
6
0
10/31/2009
Rikiya Koyama Male
6
0
12/10/2010
Masayuki Sato Male
6
0
07/03/2009
Hidenori Matsubara Male
6
0
09/13/2012
Toru Okada Male
6
0
09/02/2011
Masahiro Sekiguchi
6
0
02/23/2012
Higashi Shimizu
6
0
04/21/2009
Takeshi Waki
6
0
09/07/2012
Yasuhiro Matsumura
6
0
08/09/2011
Shinkichi Mitsumune
6
0
05/17/2013
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel