List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Hideki Shirane
10
0
05/26/2013
Mukuo Takamura
10
0
04/21/2009
Kazuya Kuroda
10
0
10/16/2011
Kazuo Sato
10
0
04/21/2009
Katsutoshi Sasaki
10
0
12/02/2011
Noriyasu Yamauchi
10
0
05/15/2012
Daisuke Ikeda
10
0
04/21/2009
Kanon Wakeshima Female
10
0
05/13/2011
Yoshiaki Kawajiri Male
10
0
01/04/2014
Rachel Rhodes Female
10
0
08/30/2014
Rika Mayama Female
10
0
12/15/2014
Satoshi Kon Male
10
1
02/25/2015
Choucho Female
9
0
06/25/2013
Yuji Moriyama Male
9
0
05/11/2013
Kaishaku Male
9
4
07/24/2012
Porno Graffitti
9
0
04/03/2013
Takashi Kobayashi Female
9
0
09/14/2012
Blair Peters Male
9
0
02/08/2012
Chris Bartleman Male
9
0
02/08/2012
Kirsten Newlands Female
9
0
02/08/2012
Ryo Motohira
9
0
07/31/2012
Masaru Sato
9
0
02/19/2012
Eiji Ito Male
9
0
06/28/2012
Takuya Igarashi
9
0
09/07/2012
Tadashi Hiramatsu
9
0
11/30/2012
Naoyuki Konno
9
0
09/14/2012
Ryuji Takagi
9
0
05/22/2011
Noboru Kimura
9
0
08/13/2012
Yasuhiro Kuroda
9
0
12/17/2012
Sou Sagara
9
4
06/14/2013
Yukio Nishimoto
9
0
12/30/2011
Yuuko Kakihara Female
9
0
07/29/2012
Takaaki Ishiyama
9
0
06/03/2012
Yoshimasa Hiraike
9
0
06/16/2013
Akihiko Nishiyama
9
0
02/23/2012
Yuji Ikeda Male
9
0
01/05/2014
Yuzo Sato
9
0
02/17/2012
Masakazu Hashimoto
9
0
10/06/2012
Tsukasa Sunaga
9
0
04/21/2009
Stephen Davis Male
9
0
02/08/2012
Koujirou Tsuruoka Male
9
0
08/09/2011
Tatsuya Abe
9
0
12/07/2012
Harume Kosaka
9
0
09/30/2012
Noriyuki Asakura
9
0
03/18/2012
Yuji Endo Male
9
0
07/30/2011
Mako Iwamatsu Male
9
0
10/01/2013
Laura Bailey Female
9
0
12/22/2013
Charlotte Fullerton Female
9
0
01/01/2014
Hiroshi Ohnogi
9
0
10/11/2014
Kalafina Female
9
0
12/11/2014
Tatsuya Yoshihara
8
0
04/08/2013
Keisuke Itagaki Male
8
79
02/17/2013
Yasunori Iwasaki
8
0
08/06/2012
Yoshitaka Fujimoto
8
0
01/10/2012
Yutaka Izubuchi Male
8
0
12/28/2012
Ridd Sorensen Male
8
0
02/08/2012
Gen Dojaga Male
8
0
11/06/2011
Bob Shirohata Male
8
0
09/18/2012
Umanosuke Iida
8
0
08/03/2012
Katsushi Aoki Male
8
0
08/08/2011
Nami Tamaki Female
8
0
07/13/2011
Toshimitsu Kobayashi
8
0
06/29/2011
Kuniaki Haishima
8
0
05/11/2013
Akira Takeuchi
8
0
06/26/2013
Shozo Uehara
8
0
04/21/2009
Mataji Urata
8
0
08/29/2011
Shigeyuki Suga
8
0
02/15/2012
Shigehito Takayanagi Male
8
0
12/16/2012
Toshiyuki Tsuru
8
0
09/13/2012
Toshiaki Komura
8
0
07/24/2011
Brina Palencia Female
8
0
12/08/2011
Hiroaki Goda
8
0
12/21/2011
Yasuchika Nagaoka Male
8
0
05/10/2010
Masahiro Kimura
8
0
08/08/2011
Kenji Yasuda
8
0
03/06/2012
Kayo Konishi
8
0
04/21/2009
Makoto Moriwaki
8
0
01/23/2013
Eiji Suganuma
8
0
06/05/2013
Teruaki Murakami Male
8
0
02/17/2013
Hidefumi Kimura Male
8
0
05/15/2012
Ai Kayano Female
8
0
02/05/2013
Hiromi Kikuta
8
0
02/22/2013
Yasuo Iwamoto
8
0
02/02/2013
Kenji Teraoka
8
0
12/21/2011
Satoru Kuwabara Male
8
0
09/14/2012
Yosuke Kurosaki
8
0
03/13/2012
Yukio Kondoo
8
0
04/21/2009
Shoichi Masuo
8
0
10/24/2012
Kana Hanazawa Female
8
0
08/22/2013
Tetsuya Yanagisawa
8
0
11/09/2013
Ayana Taketatsu Female
8
0
11/26/2013
Kazuki Nakashima Male
8
0
01/23/2014
Kosuke Fujishima
8
45
08/20/2014
Ichiro Sakaki
8
15
03/04/2015
Yukiko Horiguchi Female
7
0
03/31/2013
Takayuki Hattori
7
0
01/04/2013
Hideharu Mori
7
0
02/17/2012
Mutsumi Ito
7
0
10/02/2011
Masami Shimoda
7
0
05/27/2012
Susumu Takaku Male
7
0
11/14/2011
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel