List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Kanami Sekiguchi
15
0
03/10/2013
Takeshi Sato
15
0
04/21/2009
Yoko Kikuchi
15
0
05/11/2013
Toyonori Yamada
15
0
10/10/2012
Toshiyuki Omori
15
0
01/18/2012
Takao Yotsuji
15
0
04/21/2009
Masayuki Yamamoto
15
0
04/21/2009
Ryutaro Nakamura Male
15
0
12/28/2013
Yuki Hayashi
15
0
01/03/2014
Tatsuo Sato
15
0
08/21/2014
Luna Haruna Female
15
0
08/30/2014
Toshihiko Sahashi
14
0
04/28/2013
Hajime Watanabe
14
0
05/20/2013
Junichi Hayama Male
14
0
11/30/2012
Hiroshi Yamaguchi Male
14
0
02/08/2013
Nanase Ohkawa Female
14
14
08/21/2012
Seiji Okuda
14
0
08/31/2012
Stanislas Brunet
14
0
07/09/2011
Junki Takegami
14
0
01/10/2012
Takao Yoshizawa
14
0
12/02/2011
Yasuyuki Muto
14
0
08/10/2012
Takashi Hashimoto
14
0
12/20/2011
Hiroto Tanaka
14
0
04/21/2009
Keizo Shimizu
14
0
12/26/2012
Manabu Ono
14
0
04/15/2012
Noriyasu Agematsu Male
14
0
03/06/2012
Takeshi Fujishiro
14
20
05/23/2012
Hiroshi Kato
14
0
10/21/2012
Katsufumi Haryu
14
0
03/22/2010
Yasunao Aoki
14
0
02/22/2013
Mamiko Ikeda
14
0
06/09/2013
Kimitoshi Yamane
14
0
06/01/2012
Hiroyuki Kanbe
14
0
06/25/2013
Ryoichi Oki
14
0
02/17/2012
Satoru Kosaki Male
14
0
08/21/2013
Hanaharu Naruko
14
3
10/26/2013
Tetsuya Takahashi Male
14
0
01/04/2014
Naoyoshi Shiotani
14
0
10/14/2014
Tatsuhiko Hikagi Other
13
4
06/29/2013
Jo Takezuki Male
13
0
09/29/2012
Hiroyuki Ochi Male
13
0
05/09/2012
Ryousuke Sawa Male
13
0
07/09/2012
Jun Shibata
13
0
12/04/2011
Katsuhito Akiyama
13
0
01/04/2013
Shigeru Yanagawa
13
0
07/30/2011
Kenichi Kawamura Male
13
0
09/15/2011
Masayoshi Tanaka
13
0
07/10/2011
Kenichi Kanemaki
13
0
02/22/2013
Yasutaka Yamamoto Male
13
0
01/22/2012
Sho Aikawa Male
13
0
07/16/2011
Megumi Oohashi Female
13
0
08/26/2010
Matsuri Ose
13
0
04/21/2009
Shingo Yamashita Male
13
0
10/21/2012
Miharu Hirami
13
0
04/21/2009
R. Bruce Elliot
13
0
12/05/2010
Junichiro Taniguchi
13
0
06/12/2012
Tomoyuki Kawamura
13
0
09/28/2012
Masashi Ishihama Male
13
0
12/01/2012
Sora Inoue Male
13
0
06/14/2010
Hiroko Tokita
13
0
02/11/2012
Yasushi Ishii Male
13
0
09/29/2011
Barasui Male
13
3
07/12/2010
Stephanie Sheh Female
13
0
10/22/2012
Ryuichi Kimura
13
0
08/10/2012
Marco D'Ambrosio
13
0
09/14/2012
Jiro Takayama
13
0
07/15/2012
Kozueko Morimoto
13
16
05/05/2009
Eriko Tamura Female
13
0
07/31/2011
Koji Masunari Male
13
0
03/13/2013
Hisashi Hirai
13
0
11/06/2012
Osamu Kobayashi
13
0
08/06/2012
Koji Yoshikawa
13
0
05/20/2013
Mariko Kunisawa
13
0
01/22/2012
Hiroshi Ono
13
0
04/21/2009
Midori Goto
13
0
05/14/2011
Ki Hyun Ryu Male
13
0
09/24/2013
Phil Lamarr Male
13
0
10/01/2013
Hikaru Nanase
13
0
10/05/2013
T.M.Revolution Male
13
0
11/04/2013
Rie Fu Female
13
0
11/18/2013
Masanori Shino
13
0
01/04/2014
Yoshiyuki Ito Male
13
0
02/15/2014
Satoshi Wagahara
13
8
09/23/2014
Mitsuru Hattori
13
13
12/20/2014
Yuu Watase Female
13
71
03/15/2015
Minori Chihara Female
12
0
06/25/2013
Mizuki Kawashita Female
12
23
03/19/2013
Jukki Hanada
12
0
03/17/2013
Daisuke Sato Male
12
10
04/08/2013
Tsukasa Kotobuki Male
12
1
09/14/2012
Yoshiaki Sukeno Male
12
6
12/06/2013
Chiyomi Sara Female
12
0
09/16/2012
Romeo Tanaka Male
12
2
10/15/2012
Hiroshi Tsukada Male
12
0
09/29/2012
Tetsuto Uesu Male
12
0
09/29/2012
Hiromitsu Takeda Male
12
5
03/22/2012
Joaquim Dos Santos Male
12
0
06/27/2012
Masakazu Ishiguro Male
12
11
03/02/2013
Unaji
12
14
08/17/2011
Edison
12
0
07/13/2011
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel