List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Miyuki Nakamura
44
0
03/26/2012
Yasuko Kobayashi Male
44
1
06/30/2013
Tatsuya Nagamine
44
0
07/14/2012
Toshihiro Kawamoto
44
0
08/01/2012
Hajime Kanzaka Male
43
28
01/11/2013
Yuniko Ayana Male
43
0
07/12/2011
Tensai Okamura
43
0
08/01/2012
Atsuhiro Tomioka
43
0
02/02/2013
Justin Cook Male
43
0
02/17/2015
Masami Abe
42
0
04/15/2012
Toshiki Inoue
42
0
09/30/2011
Toshio Masuda Male
42
0
03/17/2013
Rui Araizumi
42
11
07/30/2013
Noriyuki Abe Male
42
0
11/16/2013
Kazuto Nakazawa Male
41
0
09/14/2012
Tomoki Kikuya
41
0
05/22/2013
Yasuomi Umetsu Male
41
0
03/03/2013
Masaru Kitao
41
0
12/18/2011
Tetsuya Endo
41
0
02/16/2012
Ikuko Ito Female
41
0
10/12/2011
Hiromasa Ogura Male
41
0
02/05/2012
Haruo Miyakawa
41
0
04/15/2012
Takeshi Mori
41
0
12/04/2011
Keizo Kusakawa Male
41
0
08/19/2013
Haruka Takachiho Male
41
3
09/13/2013
Masayuki Male
40
0
10/24/2012
Seiji Kishi Male
40
0
01/02/2013
Hideki Taniuchi
40
0
07/11/2011
Yuji Ohno Male
40
0
06/29/2012
Yoshimitsu Ohashi
40
0
10/24/2012
Genndy Tartakovsky Male
40
0
09/12/2013
Mitsuru Hongo
40
0
03/21/2015
Hiro Maruyama
39
0
10/02/2011
Yoshihisa Hirano
39
0
09/05/2011
Steven Foster
39
0
09/05/2011
Kenichi Tajiri
39
0
04/21/2009
Takashi Kojima Male
39
0
10/02/2012
Tomoko Kawasaki
39
0
05/15/2012
Carly Hunter
39
0
02/17/2015
Hiroshi Watanabe Male
38
0
02/22/2013
Minako Shiba
38
0
07/17/2012
Tetsuya Watanabe
38
0
04/21/2009
Kou Matsuo Male
38
0
06/03/2013
Masaki Hyuga Male
38
0
08/09/2011
Yo Yoshinari Male
38
0
11/23/2013
Shinobu Ohtaka Female
38
31
01/13/2015
Gen Fukunaga
38
0
02/17/2015
Shiro Hamaguchi Male
37
0
03/10/2013
Kiyoko Sayama
37
1
06/09/2013
Shichiro Kobayashi
37
0
12/16/2012
Masaki Kajishima Male
37
0
03/13/2015
Hiroyuki Tanaka Male
36
0
04/22/2013
Ryota Yamaguchi
36
0
01/04/2013
Natsuko Takahashi
36
0
06/24/2011
Osamu Tezuka Male
36
0
07/30/2013
Ryuhei Tamura Male
36
15
11/20/2013
Mitsuyuki Masuhara Male
35
0
09/16/2012
Audio Highs
35
0
01/05/2012
OLIVIA Female
35
0
07/03/2011
Hiroshi Ikeda Male
35
0
04/21/2010
Akio Watanabe Male
35
0
08/21/2013
Yosuke Kuroda Male
35
1
01/26/2014
Goro Taniguchi Male
35
9
02/15/2014
BUCK-TICK
34
0
06/19/2011
Mayori Sekijima
34
0
12/18/2012
Naomi Miyata
34
0
07/30/2013
Rintaro Male
34
0
11/17/2013
Junichi Fujisaku Male
33
0
10/03/2011
Hiromi Kato
33
0
04/26/2012
Takayuki Negishi
33
0
08/21/2012
Ryo Male
33
0
09/06/2013
LiSA Female
33
0
08/30/2014
Eir Aoi Female
33
0
08/30/2014
Seiko Nagaoka Male
33
0
03/13/2015
Kunihisa Sugishima
32
0
01/26/2013
Hitomi Kuroishi
32
0
10/10/2011
Tomoharu Katsumata Male
32
0
06/29/2012
Kazuhiro Wakabayashi
32
0
12/27/2011
Akifumi Tada
32
0
05/20/2013
Fumihiko Shimo
32
0
01/03/2013
Mitsuru Adachi Male
32
37
03/14/2013
Anna Tsuchiya Female
32
0
10/21/2012
Tomohiko Ito
32
0
08/02/2013
Daisuke Nishio Male
32
0
01/05/2014
Hirohiko Araki Male
32
34
09/01/2014
Hiromu Arakawa Female
32
38
03/11/2015
Kazuchika Kise
31
0
08/31/2012
Atsushi Ootsuki Male
31
0
10/22/2010
Shiro Sagisu Male
30
0
02/25/2013
Mine Yoshizaki Male
30
3
12/26/2012
Hiroshi Negishi
30
0
02/04/2012
Junichi Sakata Male
30
0
12/16/2011
Hideyuki Kurata Male
30
5
09/17/2012
Itsuko Takeda
30
0
10/30/2011
Takahiro Kimura
30
0
08/07/2011
Shinobu Tagashira
30
0
01/03/2014
Shoji Kawamori Male
29
0
06/16/2013
Yellow Tanabe
29
24
06/21/2010
Takahiro Umehara
29
0
05/17/2013
Akira Ito
29
5
08/09/2011
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel