List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Murata Tomosa Female
0
0
01/08/2012
Andrea Libman Female
0
0
05/17/2013
Haruhi Nanao Female
0
0
03/12/2015
Yukari Fukui Female
0
0
04/27/2010
Akane Omae Female
0
0
05/17/2010
Chiho Saito Female
0
0
10/10/2008
Yuuko Gibu Female
0
0
12/15/2010
Omi Minami Female
0
0
02/11/2010
Ai Shimizu Female
0
0
10/10/2008
Ella Chen Female
0
0
02/06/2010
Tomoko Kaneda Female
0
0
08/10/2010
Hiromi Nishikawa Female
0
0
08/24/2010
Ayako Yoshitani Female
0
0
04/07/2012
Fumi Koyama Female
0
0
12/28/2011
Ruri Asano Female
0
0
05/16/2012
Rie Yamaguchi Female
0
0
05/22/2012
Emily Jenness Female
0
0
09/25/2011
Mandy Clark Female
0
0
10/26/2009
Jessica Boone Female
0
0
10/13/2008
Chigusa Ikeda Female
0
0
08/24/2010
Kahoru Sasajima Female
0
0
09/12/2010
Sherry Lynn Female
0
0
09/09/2011
Yuuka Nanri Female
0
0
05/31/2012
Kimiko Saito Female
0
0
08/24/2010
Mayumi Shintani Female
0
0
09/06/2009
Michiru Yamazaki Female
0
0
12/04/2010
Kumiko Takizawa Female
0
0
07/31/2011
Vanilla Female
0
0
10/02/2011
Rie Iwatsubo Female
0
0
01/08/2015
Sanae Kobayashi Female
0
0
08/15/2010
Kyu Hayashida Female
0
18
10/14/2012
Rumi Okubo Female
0
0
11/25/2011
Mami Kingetsu Female
0
0
10/22/2011
Yuuna Inamura Female
0
0
05/17/2010
Kaori Yamagata Female
0
0
06/08/2010
Kanaka Kondou Female
0
0
06/10/2012
Hana Aoyama Female
0
0
11/27/2011
Emi Yabusaki Female
0
0
04/07/2012
Ayumi Furuyama Female
0
0
09/16/2011
Alyson Court Female
0
0
06/07/2011
Sachiko Kojima Female
0
0
04/03/2013
Saori Higashi Female
0
0
09/12/2010
Sora Tokui Female
0
0
10/21/2012
Marina Ono Female
0
0
04/07/2012
Asami Yoshida Female
0
0
04/27/2013
April Stewart Female
0
0
07/19/2014
Tricia Helfer Female
0
0
06/10/2012
Mandy Moore Female
0
0
06/10/2012
Brenda Crichlow Female
0
0
01/29/2012
Ellen Kennedy Female
0
0
09/23/2012
Nozomi Yoneshima Female
0
0
01/19/2012
Ryoko Shinohara Female
0
0
12/01/2012
Meredith McCoy Female
0
0
01/23/2011
Akira Nakagawa Female
0
0
08/10/2010
Stacey Depass Female
0
0
02/21/2013
Yumi Sudou Female
0
0
12/02/2011
Miki Ootani Female
0
0
10/03/2011
Yumi Takada Female
0
0
09/15/2010
Natsue Sasamoto Female
0
0
04/21/2012
Mari Yokoo Female
0
0
09/24/2012
Shirley Millner Female
0
0
06/16/2011
Maki Kobayashi Female
0
0
01/19/2012
Hasumi Ito Female
0
0
10/18/2011
Fujiko Takimoto Female
0
0
08/18/2012
Nami Kurokawa Female
0
0
06/02/2011
Chie Sato Female
0
0
11/16/2010
Hiromi Igarashi Female
0
0
08/14/2011
Leah Clark Female
0
0
04/28/2010
Mahiro Chiaki Female
0
0
07/19/2012
Masako Katsuki Female
0
0
07/31/2011
Emmanuelle Chriqui Female
0
0
08/14/2011
Hiroko Emori Female
0
0
06/02/2011
Janet Varney Female
0
0
04/16/2012
Rika Komatsu Female
0
0
02/21/2013
Miho Yamada Female
0
0
07/31/2011
Melinda Wood Allen Female
0
0
11/16/2010
Mindy Sterling Female
0
0
04/16/2012
Maria Bamford Female
0
0
04/16/2012
Darcy Rose Byrnes Female
0
0
04/16/2012
Kiernan Shipka Female
0
0
04/16/2012
Motoko Kobayashi Female
0
0
08/21/2011
Nanae Katō Female
0
0
03/21/2010
Wasabi Mizuta Female
0
0
10/28/2010
Karen Miyama Female
0
0
06/03/2011
Amy Seeley Female
0
0
01/06/2011
Jun Karasawa Female
0
0
06/03/2011
Lara Cody Female
0
0
09/04/2011
Saki Fujita Female
0
0
02/16/2010
Noriko Ohara Female
0
0
09/29/2012
Kuni Tomita Female
0
0
04/21/2009
Ayumi Fujimura Female
0
0
04/10/2010
Hilary Haag Female
0
0
09/18/2012
Ayumu Saitô Female
0
0
12/05/2010
Reiko Muto Female
0
0
10/17/2010
Haruko Momoi Female
0
0
08/06/2009
Yuriko Yamamoto Female
0
0
05/12/2011
Yoko Honna Female
0
0
02/08/2010
Mieko Nobusawa Female
0
0
05/18/2010
Asami Okamoto Female
0
0
04/25/2010
Maryke Hendrikse Female
0
0
12/09/2008
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel