List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Yasuharu Takanashi Male
225
0
09/20/2013
Yuki Kajiura Female
88
0
10/27/2012
Yoko Kanno Female
61
0
02/15/2014
Yoshiyuki Tomino Male
53
4
07/04/2013
Yoshihiko Umakoshi
51
0
11/27/2011
Yoshikazu Iwanami
47
0
08/10/2012
Yoshihiro Ike Male
46
0
12/26/2012
Yasuko Kobayashi Male
44
1
06/30/2013
Yuniko Ayana Male
43
0
07/12/2011
Yasuomi Umetsu Male
41
0
03/03/2013
Yoshimitsu Ohashi
40
0
10/24/2012
Yuji Ohno Male
40
0
06/29/2012
Yoshihisa Hirano
39
0
09/05/2011
Yo Yoshinari Male
38
0
11/23/2013
Yosuke Kuroda Male
35
1
01/26/2014
Yoshitoshi Abe
29
5
01/13/2014
Yellow Tanabe
29
24
06/21/2010
Yasuhito Kikuchi
28
0
10/05/2013
Yusuke Takeda
27
0
04/26/2012
Yasuhiro Irie
26
0
08/18/2011
Yuji Matsukura
24
0
09/05/2011
Yoshiaki Iwasaki
22
0
06/18/2012
Yoshihisa Araki
22
0
12/02/2011
Yoshiyuki Sadamoto Male
21
7
12/20/2014
Yoshihiro Togashi Male
21
26
08/12/2014
Yukiko Aikei
19
0
08/13/2012
Yutaka Yamamoto Male
19
0
09/06/2013
Yusuke Honma
19
0
04/21/2009
Yutaka Minowa Male
18
0
08/08/2011
Yasuhiro Imagawa
17
0
04/02/2012
Yukio Kaizawa Male
16
0
05/10/2012
Yuji Yamaguchi
16
0
06/29/2013
Yuki Hayashi
15
0
01/03/2014
Yoko Kikuchi
15
0
05/11/2013
Yoshinori Kanemori
15
0
04/21/2009
Yoshiten
15
0
07/12/2012
Yasunao Aoki
14
0
02/22/2013
Yasuyuki Muto
14
0
08/10/2012
Yasutaka Yamamoto Male
13
0
01/22/2012
Yoshiyuki Ito Male
13
0
02/15/2014
Yuu Watase Female
13
71
03/15/2015
Yasushi Ishii Male
13
0
09/29/2011
Yutaka Kagawa
12
0
12/24/2012
Yana Toboso Female
12
19
02/09/2015
Yoshiaki Sukeno Male
12
6
12/06/2013
Yōko Hikasa Female
12
0
09/12/2013
Yasufumi Soejima Male
12
0
11/03/2012
Yukina Hiiro
11
0
02/13/2012
Yasunori Ide
11
0
12/01/2014
Yasunori Honda
11
0
09/09/2011
Yumiko Ishii
10
0
04/21/2009
Yoji Enokido Male
10
0
09/07/2012
Yoshiyuki Takei
10
0
08/01/2012
Yoshiaki Kawajiri Male
10
0
01/04/2014
Yuji Asada
10
0
01/18/2012
Yuzo Sato
9
0
02/17/2012
Yuji Moriyama Male
9
0
05/11/2013
Yasuhiro Kuroda
9
0
12/17/2012
Yukio Nishimoto
9
0
12/30/2011
Yuuko Kakihara Female
9
0
07/29/2012
Yuji Endo Male
9
0
07/30/2011
Yuji Ikeda Male
9
0
01/05/2014
Yoshimasa Hiraike
9
0
06/16/2013
Yukio Kondoo
8
0
04/21/2009
Yoshitaka Fujimoto
8
0
01/10/2012
Yasunori Iwasaki
8
0
08/06/2012
Yasuo Iwamoto
8
0
02/02/2013
Yutaka Izubuchi Male
8
0
12/28/2012
Yasuchika Nagaoka Male
8
0
05/10/2010
Yosuke Kurosaki
8
0
03/13/2012
Yukari Hashimoto
7
0
07/23/2012
Yasuhiro Takemoto
7
0
12/18/2012
Yukiko Horiguchi Female
7
0
03/31/2013
Yasunori Ebina
7
0
12/17/2012
Yuji Ushijima
7
0
09/12/2014
Yusuke Yamamoto
7
0
02/17/2010
Yuichi Nomura
6
0
04/21/2009
Yoko Sanri
6
0
04/21/2009
Yasunori Urata
6
0
10/31/2011
Yui Ogura Female
6
0
06/04/2013
Yoshio Takeuchi
6
0
09/11/2012
Yoshiharu Ashino
6
0
05/31/2012
Yoshiki Sakurai
6
0
07/10/2011
Yoichiro Yoshikawa
6
0
11/06/2011
Yasuhiro Matsumura
6
0
08/09/2011
Yoshimi Narita
6
0
10/02/2011
Yasutomo Yamada
5
0
05/01/2010
Yukari Tamura Female
5
0
06/04/2013
Yuichi Tanaka
5
0
02/23/2012
Yuuji Kumazawa
5
0
07/28/2013
Yasuhiro Aoki
5
0
04/21/2009
Yasushi Hirano
5
0
10/22/2011
Yoshiki Yamakawa
5
0
04/03/2012
Yoshiaki Yanagida
5
0
09/17/2014
Yoshiaki Ito
5
0
02/14/2012
Yusaku Saotome
5
0
06/04/2012
Yoshitomo Yonetani
5
0
03/27/2013
Yukihiro Makino
4
0
09/12/2014
Yoshihiro Oka
4
0
08/05/2012
Yasunori Yamada
4
0
09/05/2011
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel