List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Rumiko Takahashi Female
103
156
11/15/2014
Reiko Yoshida
66
7
12/30/2013
Rob Renzetti Male
50
0
11/17/2012
Rui Araizumi
42
11
07/30/2013
Ryuhei Tamura Male
36
15
11/20/2013
Ryota Yamaguchi
36
0
01/04/2013
Rintaro Male
34
0
11/17/2013
Ryo Male
33
0
09/06/2013
Rion Kujo Male
28
0
09/29/2012
Reki Kawahara Male
27
18
09/24/2014
Riku Sanjo Male
21
12
02/23/2013
Ryohgo Narita Male
21
24
07/14/2014
Redjuice Graphics
21
0
08/06/2012
Rei Hiroe Male
19
16
12/03/2012
Rei Kawano
17
0
01/06/2014
Rika Nakase
16
0
10/23/2012
Ryutaro Nakamura Male
15
0
12/28/2013
Ryoichi Oki
14
0
02/17/2012
Ryuichi Kimura
13
0
08/10/2012
R. Bruce Elliot
13
0
12/05/2010
Rie Fu Female
13
0
11/18/2013
Ryousuke Sawa Male
13
0
07/09/2012
Ryunosuke Kingetsu
12
0
04/21/2009
Romeo Tanaka Male
12
2
10/15/2012
Ryo Kawasaki
10
0
04/21/2009
Rika Mayama Female
10
0
12/15/2014
Rachel Rhodes Female
10
0
08/30/2014
Ryo Motohira
9
0
07/31/2012
Ryuji Takagi
9
0
05/22/2011
Ridd Sorensen Male
8
0
02/08/2012
Richard Epcar Male
6
0
10/02/2013
Ryouka Yuzuki Female
6
0
06/08/2013
Range Murata Male
6
0
10/10/2011
Rikiya Koyama Male
6
0
12/10/2010
Ryosuke Takahashi Male
3
0
03/17/2012
Ritsu-ko Hayasaka
2
0
02/08/2013
Ryoko Nakano
2
0
10/02/2011
Ryosuke Nakamura
2
0
03/29/2013
Ryosuke Senbo
2
0
04/21/2009
Ryoe Tsukimura
2
0
01/03/2014
Rob Paulsen Male
2
0
09/24/2013
Reichi Nakaido
2
0
02/19/2012
Rin Shin
2
0
05/05/2012
Ryuzou Ishino Male
1
0
05/19/2011
Ryuji Shiromae Male
1
0
12/21/2011
Ryuuichi Murakami
1
0
04/22/2010
Ryuichi Makino
1
0
04/21/2009
Ryuichi Katsumata
1
0
05/25/2012
Rie Kugimiya Female
1
0
12/30/2012
Ryo Sakai
1
0
04/21/2009
Ryukishi07
1
7
07/30/2014
Rondo Mizukami
1
0
04/21/2009
Rikdo Koshi Male
1
27
03/04/2013
Rumi Kasahara Female
1
0
05/19/2011
Ryunosuke Otonashi
1
0
04/21/2009
Ritsuko Kawai
1
0
04/21/2009
Ryouki Kamitsubo Male
1
0
09/29/2011
Rei Akimoto
0
0
04/21/2009
Ryuichi Katsumasa
0
0
04/21/2009
Ryuji Ikehata
0
0
04/21/2009
Rumiko Tezuka
0
0
02/26/2010
Ryotaro Haneda
0
0
04/21/2009
Ruri Asano Female
0
0
05/16/2012
Ryan Merry
0
0
04/21/2009
Ryo Sato
0
0
04/21/2009
Reimu Aoki
0
0
04/21/2009
Richard Niels
0
0
04/21/2009
Robert Napton
0
0
09/27/2009
Rei Igarashi Female
0
0
11/18/2011
Ryuichi Yokoyama
0
0
04/21/2009
Ryo Yasumura
0
0
04/21/2009
Ryoji Fujiwara
0
0
04/21/2009
Reiko Okuyama
0
0
04/21/2009
Ryuno Tatsuo
0
0
04/21/2009
Ran Seki
0
0
04/21/2009
Rondo Robe
0
0
04/21/2009
Ryu Noguchi
0
0
04/21/2009
Rei Nekojima
0
0
04/21/2009
Ryoko Shinohara Female
0
0
12/01/2012
Rin Futomaru
0
0
04/21/2009
Ryo Tanaka
0
0
04/21/2009
Ryouhei Nakao Male
0
0
06/16/2012
Rando Ayamine Male
0
0
10/09/2008
Rie Oshima
0
0
04/21/2009
Riichiro Manabe
0
0
04/21/2009
Raita Okura
0
0
04/21/2009
Richie Zito
0
0
04/21/2009
Ryuzo Nakanishi
0
0
03/12/2012
Ran Misumi
0
0
04/21/2009
Rika Komatsu Female
0
0
02/21/2013
Ryo Ishikawa
0
0
04/21/2009
Raizo Kitazawa
0
0
04/21/2009
Rei Yumeno
0
0
04/21/2009
Ryu Tachihara
0
0
04/21/2009
Reiko Yoshiwara
0
0
04/21/2009
Rei Hidaka
0
0
04/21/2009
Ryutaro Hirai
0
0
04/21/2009
Ryoshi Yometani
0
0
04/21/2009
Rumi Okubo Female
0
0
11/25/2011
Ryosuke Sakamaki Male
0
0
09/23/2012
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel