List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Norihiko Sudo Male
265
0
04/07/2013
Noriyo Sasaki Male
69
0
01/04/2013
Nobuhiro Takamoto
58
0
08/11/2012
Naoko Takeuchi Female
56
8
02/27/2015
Naoki Sato Male
55
0
10/02/2011
NIRGILIS Other
46
0
08/10/2012
Noriyuki Abe Male
42
0
11/16/2013
Natsuko Takahashi
36
0
06/24/2011
Naomi Miyata
34
0
07/30/2013
Noizi Ito Female
29
7
08/28/2014
Nanase Okawa Female
29
0
05/01/2010
Nana Mizuki Female
27
0
11/04/2013
Norihiro Yagi Male
26
28
03/23/2015
Noriaki Akitaya
26
0
07/12/2011
Nobuteru Yuki Male
20
0
08/16/2012
Natsume Ono Female
19
6
03/24/2013
Nishio Ishin Male
19
23
02/18/2015
Noboru Takagi
17
0
09/03/2012
Naoyuki Onda
15
0
10/21/2012
Naruyoshi Kikuchi Male
15
0
06/29/2012
Naoto Hosoda
15
0
06/29/2013
Nanase Ohkawa Female
14
14
08/21/2012
Noriyasu Agematsu Male
14
0
03/06/2012
Naoyoshi Shiotani
14
0
10/14/2014
Natsumi Itsuki Female
12
0
05/19/2010
Naokatsu Tsuda Male
11
0
01/20/2013
Noriyasu Yamauchi
10
0
05/15/2012
Noboru Kimura
9
0
08/13/2012
Naoyuki Konno
9
0
09/14/2012
Noriyuki Asakura
9
0
03/18/2012
Nami Tamaki Female
8
0
07/13/2011
Naruhisa Arakawa
7
0
10/07/2013
Namaniku ATK
6
15
03/04/2015
Nahoko Hasegawa
6
0
09/09/2011
Nobunaga Shimazaki Male
5
0
08/10/2013
Natsumi Takamori Female
5
0
02/05/2013
Nobutoshi Ogura
5
0
10/23/2012
Noriyoshi Matsuura
5
0
10/24/2012
Nobuto Akada
5
0
04/21/2009
Naohito Takahashi
5
1
08/26/2013
Nobuyuki Ikegame Male
4
0
12/21/2011
Nobuo Tomizawa
4
0
02/05/2012
Naohiro Washio Male
4
2
05/26/2013
Nozomu Tamaki Male
4
14
05/07/2013
Nao Toyama Female
3
0
09/18/2013
Nobuyuki Kitajima
3
0
12/18/2011
Norio Matsumoto
3
0
09/14/2012
Naoyuki Yoshinaga
3
0
06/22/2012
Nobuyuki Takeuchi
3
0
09/09/2011
Naoki Urasawa Male
2
17
03/20/2015
Nagaru Tanigawa Male
2
12
08/28/2014
Nancy Novotny Female
2
0
10/12/2008
Noriaki Tetsura Male
2
0
01/23/2012
Nobuyoshi Koshibe
2
0
04/29/2012
Norio Shioyama
2
0
04/21/2009
Noriyuki Fukuda
2
0
12/19/2011
Noboru Sugimitsu
2
0
12/18/2011
Naoyuki Ito
2
0
11/02/2011
Noriko Shimazawa
2
0
04/21/2009
Nobuhito Sue
2
0
05/26/2013
Noritomo Hattori
2
0
02/09/2012
Norio Kashima
2
0
04/21/2009
Noboru Furuse
2
0
05/25/2012
Naori Hiraki Female
2
0
09/05/2011
Nobuaki Nagano
2
0
01/23/2012
Nobuhiro Watsuki Male
1
49
09/15/2014
Noboru Ishiguro
1
0
05/09/2012
Naomi Shindo Female
1
0
04/22/2012
Naoyasu Hanyu
1
0
07/10/2011
Noriko Hidaka Female
1
0
07/05/2011
Nakaba Suzuki Male
1
19
02/07/2015
Naoki Murakami
1
0
04/21/2009
Naoko Kusumi
1
0
11/03/2012
Nobuyuki Hiyama Male
1
0
10/09/2008
Natsuki Takaya Female
1
21
06/09/2009
Naoyuki Kuzuya
1
0
04/30/2010
Noriyuki Matsutake
1
0
04/21/2009
Natsuki Watanabe
1
0
04/21/2009
Nam Jong-sik
1
0
04/21/2009
Naoko Kodama
1
0
10/02/2010
Naoto Hashimoto
1
0
05/15/2011
Nana Harada
1
0
04/10/2012
Norio Suzuki
1
0
04/21/2009
Nobuaki Kishima
1
0
07/21/2014
Noel Gallagher Male
1
0
04/22/2009
Nanako Shimazaki
1
0
04/21/2009
Naoki Horiuchi
1
0
04/21/2009
Nobuaki Nakanishi
1
0
04/21/2009
Nobuhisa Terado
1
0
04/21/2009
Norihiko Nagahama
1
0
04/21/2009
Naomi Hayakawa
1
0
04/21/2009
Naoyuki Sakai
1
0
11/21/2011
Naoko Yamamoto
1
0
04/21/2009
Norimoto Tokura Male
1
0
02/05/2011
Nobuhiro Kondo
1
0
04/21/2009
Noriyoshi Nakamura
1
0
08/19/2011
Nobuyuki Shimizu
0
0
04/21/2009
Nittoku Inoue
0
0
04/21/2009
Nobuyoshi Kondo
0
0
04/21/2009
Noriko Akiho
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel