List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Kunihiko Ikuhara Male
93
0
10/01/2012
Kenji Kawai Male
82
0
02/28/2015
Keiichiro Kawaguchi Male
78
0
07/21/2014
Ken Akamatsu Male
76
66
11/12/2013
Kenta Shinohara Male
74
29
03/14/2013
Kenji Kamiyama Male
65
0
10/04/2011
Kohei Tanaka Male
65
0
02/08/2013
Ko Otani Male
63
0
12/23/2012
Kotaro Nakagawa
56
0
04/06/2013
Kazuko Tadano
53
0
02/27/2015
Kosuke Yamashita Male
52
0
03/17/2012
Katsuyoshi Nakatsuru Male
50
0
01/13/2014
Koichi Ohata Male
48
0
07/21/2013
Kumiko Takahashi
47
0
09/05/2011
Kaoru Wada Male
46
0
02/22/2013
Kunihiko Hamada
45
0
01/25/2012
Keizo Kusakawa Male
41
0
08/19/2013
Kazuto Nakazawa Male
41
0
09/14/2012
Kenichi Tajiri
39
0
04/21/2009
Kou Matsuo Male
38
0
06/03/2013
Kiyoko Sayama
37
1
06/09/2013
Kazuhiro Wakabayashi
32
0
12/27/2011
Kunihisa Sugishima
32
0
01/26/2013
Kazuchika Kise
31
0
08/31/2012
Kenichi Yatani Male
28
0
05/22/2013
Katsuyuki Sumisawa Male
28
0
01/05/2014
Kazuhiro Takamura
27
0
09/08/2011
Keiko Nobumoto Female
27
0
02/07/2010
Kenichi Kasai
27
0
07/12/2011
Kohta Hirano Male
26
34
10/03/2014
Kevin Seymour Male
26
0
09/04/2010
Katsuhiko Nishijima Male
25
0
05/15/2012
Kazue Kato Female
25
34
02/21/2015
Kouji Yamamoto Male
24
0
06/04/2010
Kenji Kodama
23
0
04/05/2012
Kenji Kato Male
23
0
09/05/2011
Kazuki Takahashi Female
23
44
11/18/2011
Kazuya Nomura Male
22
0
03/28/2013
Koichi Mashimo
22
0
04/19/2013
Kazuyuki Fudeyasu
21
0
10/11/2014
Kazuya Tsurumaki Male
21
0
10/20/2012
Koichi Usami
20
0
12/20/2011
Kenji Nakamura Male
20
0
02/02/2012
Kazuhiro Furuhashi
19
0
06/01/2013
Kunio Okawara
18
0
07/22/2012
Kumi Ishii
18
0
02/20/2013
Konosuke Uda Male
17
0
07/30/2011
Kaoru Suzuki Male
17
0
05/27/2012
Kazuya Murata
17
0
10/26/2013
Koichi Korenaga Male
16
0
09/16/2009
Kenichi Yatagai Male
16
0
12/18/2011
Kenichi Sonoda Male
16
6
12/01/2014
Kanami Sekiguchi
15
0
03/10/2013
Katsushi Sakurabi
15
0
09/05/2011
Katsuya Terada Male
15
1
07/11/2011
Kazuyoshi Katayama
15
0
09/18/2012
Keiji Goto Male
15
0
06/17/2013
Kenichi Yoshida
15
0
04/21/2009
Keizo Shimizu
14
0
12/26/2012
Kimitoshi Yamane
14
0
06/01/2012
Katsufumi Haryu
14
0
03/22/2010
Kozueko Morimoto
13
16
05/05/2009
Koji Masunari Male
13
0
03/13/2013
Ki Hyun Ryu Male
13
0
09/24/2013
Koji Yoshikawa
13
0
05/20/2013
Kenichi Kanemaki
13
0
02/22/2013
Katsuhito Akiyama
13
0
01/04/2013
Kenichi Kawamura Male
13
0
09/15/2011
Kousuke Toriumi
12
0
01/03/2014
Kiyohiko Azuma Male
12
17
10/08/2014
Katsuhiko Takayama
12
0
04/20/2013
Koichi Arai
12
0
11/28/2011
Keisuke Fujikawa
12
0
08/29/2011
Keiichi Sato Male
12
0
08/14/2012
Kyuta Sakai
11
0
04/12/2010
Kazuma Kondou Male
11
8
08/10/2012
Katsuhiko Koide
11
0
01/18/2012
Katsura Hoshino Female
11
25
08/06/2014
Kinji Yoshimoto
11
0
03/02/2013
Koichi Domoto Male
11
0
05/20/2010
Kanako Itou Female
11
0
03/28/2013
Kazuya Kuroda
10
0
10/16/2011
Kurasumi Sunayama
10
0
04/21/2009
Kanon Wakeshima Female
10
0
05/13/2011
Katsutoshi Sasaki
10
0
12/02/2011
Keitaro Motonaga
10
0
08/24/2012
Koichi Chigira Male
10
0
06/07/2012
Kyoji Asano
10
0
07/22/2013
Kazuo Sato
10
0
04/21/2009
Kazunori Iwakura
10
0
12/03/2011
Kalafina Female
9
0
12/11/2014
Koujirou Tsuruoka Male
9
0
08/09/2011
Kaishaku Male
9
4
07/24/2012
Kirsten Newlands Female
9
0
02/08/2012
Kazuki Nakashima Male
8
0
01/23/2014
Kuniaki Haishima
8
0
05/11/2013
Kana Hanazawa Female
8
0
08/22/2013
Keisuke Itagaki Male
8
79
02/17/2013
Kosuke Fujishima
8
45
08/20/2014
Kenji Teraoka
8
0
12/21/2011
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel