List of Anime and Manga characters

Anime and Manga Characters
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Yuki Okazaki None
0
0
04/21/2009
Iyo Takahara None
0
0
04/21/2009
Wilhelm Male
0
0
07/13/2013
Setsuna Uchiha Male
0
1
07/11/2013
Ellis McGaren None
0
0
04/21/2009
Genbatsu Edo None
0
0
04/21/2009
Yuuichi Ezaki None
0
0
04/21/2009
Tenmoku Ikko None
0
0
04/21/2009
Nagumo Souichiro Male
0
0
03/10/2014
Takahiro Kanzaki None
0
0
04/21/2009
King Frans Ferdinand II Male
0
0
07/24/2012
Lian None
0
0
04/21/2009
Risaki Nishida None
0
0
04/21/2009
Naoji Ishizuki None
0
0
04/21/2009
Igor Planter None
0
0
04/21/2009
Akesato None
0
0
04/21/2009
Lion-san None
0
0
04/21/2009
Usakichi None
0
0
04/21/2009
Nina Sakura None
0
0
04/21/2009
Dracule Man None
0
0
04/21/2009
Enki None
0
0
04/21/2009
Sara Halifa None
0
0
04/21/2009
Randarjo None
0
0
04/21/2009
Morti None
0
0
04/21/2009
Bikara None
0
0
04/21/2009
Momiji KanĊ Female
0
0
08/05/2014
Tachibana Kyoji None
0
0
04/21/2009
Bathyscaphe None
0
0
04/21/2009
Shoei Jinnai None
0
0
04/21/2009
Kana Hagino None
0
0
04/21/2009
Bunshuu Female
0
0
09/09/2012
Whitney Female
0
0
08/02/2012
Kakizaki Haruie None
0
0
04/21/2009
Shiro None
0
0
04/21/2009
Kelly Stownar None
0
0
04/21/2009
Rinka Urushiba Female
0
3
05/10/2013
Daiya Shinpo None
0
0
04/21/2009
Chan-Kyung None
0
0
04/21/2009
Mugimaru None
0
0
04/21/2009
Guren None
0
0
04/21/2009
Kyoko Suomi None
0
0
04/21/2009
Yuuko Sagiri Female
0
3
04/27/2013
Shiro None
0
0
04/21/2009
Eiji Shinjo None
0
0
04/21/2009
Kiyoni Kawahara None
0
0
04/21/2009
Chu None
0
0
04/21/2009
Kirimi Nekozawa Female
0
2
05/02/2010
Yuhma Casull None
0
0
04/21/2009
Kuina None
0
0
04/21/2009
Sarah Dupont None
0
0
04/21/2009
Takeaki Enomoto None
0
0
04/21/2009
Chi Chi None
0
0
04/21/2009
Furuki Akira Male
0
0
10/30/2010
Chouryou Bun'en Female
0
0
09/09/2012
Alissa Vincent Female
0
0
03/08/2011
Akira Shindo None
0
0
04/21/2009
Howard None
0
0
04/21/2009
Crevaniel None
0
0
04/21/2009
Shauntal Female
0
2
05/09/2013
River Zastory None
0
0
04/21/2009
Ying Female
0
0
12/24/2013
Akiko Tanizaki None
0
0
04/21/2009
Franz von Stresemann Male
0
0
03/31/2011
Yang Be-Ri None
0
0
01/24/2011
Yoshiyuki Kojima None
0
0
09/05/2009
Regret None
0
0
04/21/2009
Collins None
0
0
04/21/2009
Piro None
0
0
04/21/2009
Manabu Sakuma None
0
0
04/21/2009
Captain Joke None
0
0
04/21/2009
Aya Misaki None
0
0
04/21/2009
Takuan Tsuyoshi None
0
7
10/23/2010
Leon Garcia Asturias None
0
0
04/21/2009
Ichiuma Kita Male
0
0
08/20/2010
San-Ne Oppa None
0
0
10/23/2010
Knave None
0
0
04/21/2009
Kanako Sasa Female
0
0
03/16/2011
Shimako Toudou Female
0
0
07/04/2009
Metalicana Male
0
0
10/27/2010
Riki Naoe Male
0
0
11/05/2013
Sam-Shik Adjushi None
0
0
10/23/2010
Ugai Male
0
1
07/13/2013
Kiri Female
0
2
11/02/2010
Mitsui Saburou Male
0
1
09/24/2010
Lotte Frank None
0
0
04/21/2009
Buguese None
0
0
04/21/2009
Buyo None
0
0
04/21/2009
Kiki Female
0
0
09/08/2013
Fujiwara None
0
0
04/21/2009
Arare Amano Female
0
2
11/02/2010
Cecilie von Spitzberg Female
0
0
09/05/2011
Gyu-Ri-Yang None
0
0
10/23/2010
Gurenda None
0
0
04/21/2009
Gu-Nyang None
0
0
01/24/2011
Tetsuju None
0
0
04/21/2009
Susumi Fuji Female
0
3
08/27/2012
Eri Daimon None
0
0
04/21/2009
Yoshihiro Kira None
0
8
05/02/2014
Sevothtarte None
0
0
08/19/2011
Gai None
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel