List of Anime and Manga characters

Anime and Manga Characters
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Anna Respighi None
0
0
04/21/2009
Raira None
0
0
04/21/2009
Tsubasa Onodera None
0
0
04/21/2009
Kanaru Morimoto None
0
0
04/21/2009
Akari Fujisaki None
0
0
04/21/2009
Haruaki Akai None
0
0
04/21/2009
Mikito None
0
0
04/21/2009
Robert Stephenson None
0
0
04/21/2009
Yumi Kazama None
0
0
04/21/2009
Ling Pha Wong None
0
0
04/21/2009
Maho Nishizumi Female
0
0
10/27/2013
Guila Female
0
4
04/30/2014
Noelle None
0
0
04/21/2009
Sou None
0
0
04/21/2009
Arakawa None
0
0
04/21/2009
Rinna Sawaki None
0
0
04/21/2009
Tomoyo None
0
0
04/21/2009
Risaki Nishida None
0
0
04/21/2009
Clare None
0
0
04/21/2009
Clavis None
0
0
04/21/2009
Shingo Suwa None
0
0
04/21/2009
Diogenes None
0
0
04/21/2009
Ascule None
0
0
04/21/2009
Nicole None
0
0
04/21/2009
Yuzuki Eba Female
0
8
10/03/2014
Reiko Shindou None
0
0
04/21/2009
Noboru Emori None
0
0
04/21/2009
Kuro Female
0
0
05/06/2012
Exiade Leego None
0
0
04/21/2009
Asuka Kaminogi None
0
0
04/21/2009
Karada Iokawa None
0
0
04/21/2009
Sanjuro None
0
1
04/21/2009
Jamille Kaela None
0
0
04/21/2009
Kirie Fujyou Female
0
0
01/14/2010
Junna Tono None
0
0
04/21/2009
Sanae Nakajima None
0
0
04/21/2009
Toshihiko Tanaka None
0
0
04/21/2009
Papa None
0
0
04/21/2009
Lemon Hanamaru Female
0
0
02/07/2012
Syo Nakamoto None
0
0
04/21/2009
Ashitare None
0
0
05/02/2009
Masaaki Nakatani Male
0
0
11/10/2013
Moyo Ichimatsu Female
0
0
04/06/2014
Macquarie None
0
0
04/21/2009
Natsuo Sagan None
0
0
04/21/2009
Tsurara Mama Female
0
0
10/07/2014
Kouyuu Li None
0
0
04/21/2009
Ben None
0
0
04/21/2009
Igusa None
0
0
04/21/2009
Kouhei Morioka None
0
0
04/21/2009
Rou Dai Kaioushin None
0
1
04/21/2009
Gin None
0
0
04/21/2009
Nao Makinoha None
0
0
04/21/2009
Kuki Genjou None
0
0
04/21/2009
Miki Suwa None
0
0
04/21/2009
Nozomi Tojo Female
0
0
01/22/2013
Mo None
0
0
04/21/2009
Tenten Koganei None
0
0
04/21/2009
Takeshi Furuhata None
0
0
04/21/2009
Togo Arai None
0
0
04/21/2009
Werbellia Female
0
0
10/12/2014
Asahi Momozono Female
0
0
11/01/2013
Lowe Gear Male
0
0
09/13/2013
Chang-ho Male
0
1
10/14/2013
Sakura Yae None
0
0
04/21/2009
Takeshi Takano None
0
0
04/21/2009
Helena Douglas Female
0
2
10/22/2014
Cha-Che None
0
0
04/21/2009
Trey None
0
0
12/29/2013
Shura Male
0
1
06/08/2011
Hyrein Male
0
8
10/20/2014
Kusame Otomiya None
0
0
04/21/2009
Midori Mishina None
0
0
04/21/2009
Tsukasa Tsukisaki None
0
0
04/21/2009
Ren Uesugi None
0
0
11/16/2011
Talbot Male
0
1
11/24/2013
Kaho Serizawa None
0
0
04/21/2009
Inori None
0
0
04/21/2009
Toshiki Uryuu None
0
0
04/21/2009
Noriko Ito None
0
0
04/21/2009
Rease None
0
0
12/03/2008
Shigeru Kanmuri None
0
3
01/28/2013
Nobuo Terashima None
0
0
04/21/2009
Terumi Minamoto Male
0
0
11/01/2013
Anri Misugi None
0
0
04/21/2009
Sakuya Kira Male
0
2
01/10/2010
Enju Male
0
0
06/28/2013
Umibouzu None
0
0
04/21/2009
Kureha None
0
0
04/21/2009
Mizuno Kaoru Male
0
1
11/24/2013
Julie Katou Male
0
1
11/24/2013
Jun Thunders None
0
0
04/21/2009
Darksteel None
0
0
07/28/2013
Hana Isuzu Male
0
0
10/27/2013
Ouzou Furuya Male
0
0
07/29/2013
Ryuuji Furuya Male
0
0
07/29/2013
Aoi Kiriyama Female
0
0
11/01/2013
Wooty None
0
0
04/21/2009
Kota Furuya Male
0
0
07/29/2013
Asunaro None
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel