List of Anime and Manga characters

Anime and Manga Characters
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Asuka Karasawa None
0
0
04/21/2009
Kou Takarai None
0
0
04/21/2009
Sakujun Sa None
0
0
04/21/2009
Muska Male
0
0
09/02/2011
Rieko Yamato None
0
0
04/21/2009
Iktidal None
0
0
04/21/2009
Michiru Kuroki None
0
0
04/21/2009
Sae Kayama None
0
0
04/21/2009
Hisashi Mitsui Male
0
0
10/27/2011
Makaku None
0
0
04/21/2009
General de Jarjeyes None
0
0
04/21/2009
Max None
0
0
04/21/2009
Mayune Awayuki None
0
0
04/21/2009
Atsushi Arisawa None
0
0
04/21/2009
Toki Rokumeikan None
0
0
04/21/2009
Tetsuya Sendo Male
0
3
05/03/2010
Minamo Narukaze None
0
0
04/21/2009
Gerda None
0
0
04/21/2009
Dias Flac None
0
0
04/21/2009
Bolo T. Male
0
0
08/31/2010
Husky Male
0
3
04/23/2010
Touka Kureha None
0
0
04/21/2009
Touji Muromachi Male
0
0
08/20/2010
Prince Niari None
0
0
04/21/2009
Asa Kotou None
0
0
04/21/2009
Mizuki Shinohara Male
0
0
03/26/2010
Kouji Maeda None
0
0
04/21/2009
Huckleberry Finn None
0
0
04/21/2009
Kyousuke Natsume Male
0
0
11/05/2013
Takashi Katsuragi None
0
0
04/21/2009
Saori Nikaidou None
0
0
04/21/2009
Aiko Harmony None
0
0
04/21/2009
Ayame Yatsuhashi None
0
0
04/21/2009
Astaroth Female
0
0
10/29/2012
Ma-Hyun None
0
0
04/21/2009
Song Jae Gu Male
0
1
12/20/2013
Ryou Kisarazu Male
0
0
08/15/2010
Iyo None
0
0
04/21/2009
Sayuri None
0
0
04/21/2009
Moerumba None
0
0
04/21/2009
Kahlua Marjoram None
0
0
04/21/2009
Fujita Male
0
16
01/21/2012
Akihisa Kobayashi None
0
0
04/21/2009
Rikuo Himura None
0
1
04/21/2009
Dan Hibiki Male
0
3
10/02/2013
Rem Female
0
0
08/12/2010
Kimiko Sakurazuka Female
0
4
05/03/2010
Ruby Male
0
10
08/17/2012
Yodogawa Male
0
0
09/01/2010
Zudomon None
0
0
08/05/2010
Botan Tsukishima Female
0
6
10/05/2013
Megumi Yamamoto Female
0
0
08/19/2010
Minoru Katou Male
0
1
05/11/2011
Caren None
0
0
04/21/2009
Poyo Rainyday Female
0
4
07/07/2012
Ikuru Yoshizumi None
0
0
04/21/2009
Gin None
0
0
04/21/2009
Komori Chisato Female
0
1
11/07/2013
Yuki Sonoda None
0
0
04/21/2009
Lady Death None
0
0
04/21/2009
Yayoi Shinozuka Female
0
0
12/22/2013
Soujirou Izumi None
0
0
04/21/2009
Moo-chan None
0
0
04/21/2009
Nam None
0
0
04/21/2009
Ryuuji Gondou None
0
0
04/21/2009
Keiko Onuki Female
0
0
08/06/2010
Tetiyus None
0
0
04/21/2009
Sumino Hikage None
0
0
04/21/2009
Koike Masaharu Male
0
1
05/11/2011
Yohei Mito None
0
0
04/21/2009
Hayato Hiraka None
0
0
04/21/2009
Satoru Murai None
0
0
04/21/2009
Red Blade Braver None
0
0
11/21/2010
Lloyd Steam None
0
0
04/21/2009
Miniroba None
0
0
04/21/2009
Karei Hirosaki None
0
0
04/21/2009
Taiga Kuzumi None
0
0
04/21/2009
Ono Kiyomura None
0
0
04/21/2009
Haruto Kirishima Male
0
9
08/17/2014
Mai Kazuki None
0
0
04/21/2009
Taizou None
0
0
04/21/2009
Professor Gerald Robotnik Male
0
0
08/13/2010
Katina Tarask None
0
0
04/21/2009
Burton None
0
0
04/21/2009
Masato Hiradaira None
0
0
04/21/2009
Ryo Mizuhara None
0
0
04/21/2009
Bibidi Male
0
0
01/13/2012
Ohma None
0
0
04/21/2009
Nabuka None
0
0
04/21/2009
Nagisa Female
0
0
10/02/2010
Shagia Frost Male
0
0
09/03/2012
Paradox Male
0
0
05/15/2012
Alice Uzuki None
0
0
04/21/2009
Saito None
0
0
04/21/2009
Tomoko Fujinami Female
0
0
10/20/2009
Maeve Female
0
3
01/11/2011
Hoi Hoi None
0
5
01/22/2011
Goro Inogashira None
0
0
04/21/2009
Ishimatsu Katori None
0
0
04/21/2009
Heigorou Suzuki None
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel