List of Anime and Manga characters

Anime and Manga Characters
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Namulis None
0
0
04/21/2009
Maxwell None
0
0
04/21/2009
Deucem None
0
0
04/21/2009
Saku Kajiwara None
0
0
04/21/2009
Felid Bathory Male
0
4
03/31/2014
Jun Kenzaki None
0
0
04/21/2009
Yuichiro Hyakuya Male
0
27
09/08/2014
Lala Female
0
1
09/19/2014
Miko Jinguuji None
0
0
04/21/2009
Ian Papov Male
0
0
07/24/2013
Sergei Petrov Male
0
0
07/24/2013
Baldok None
0
0
04/21/2009
Jirou Akutagawa Male
0
0
08/15/2010
Yuuya Daigo Male
0
0
10/22/2012
Mitsuru Ashikawa None
0
0
04/21/2009
Shi-Jing Hong Male
0
0
07/25/2013
Mizue Hamasaka None
0
0
04/21/2009
Takuro Amano None
0
0
04/21/2009
Darnil Khan None
0
0
04/04/2014
Letopanyu Spoor None
0
0
04/21/2009
Gal None
0
0
04/21/2009
Michiya Noguchi None
0
0
04/21/2009
Ai Tokiwa None
0
0
04/21/2009
Jude None
0
1
12/29/2013
Yuzuru Arikawa None
0
0
04/21/2009
Kei Katou None
0
0
04/21/2009
Edward Haints None
0
0
04/21/2009
Sanger Zonvolt None
0
0
04/21/2009
Shadow Female
0
0
09/23/2012
Olba Frost Male
0
0
09/03/2012
James Shiba Male
0
4
06/11/2011
Nadeshiko Yaeno None
0
0
04/21/2009
Fumiya Sugawara None
0
0
04/21/2009
Ruin Male
0
1
01/02/2014
Harumi Sakamoto None
0
0
04/21/2009
Pannacotta Fugo None
0
12
05/09/2014
Mighty None
0
0
04/21/2009
Hinako Kayama None
0
0
04/21/2009
Ryou Asuka None
0
0
04/21/2009
Brooklyn Masefield None
0
0
04/21/2009
Tokito Minoru None
0
0
04/21/2009
Mine Kujou None
0
0
04/21/2009
Saki None
0
0
04/21/2009
Aoki Female
0
5
08/03/2014
Genos Male
0
37
09/22/2014
Masato None
0
0
04/21/2009
Cinnamon None
0
0
04/21/2009
Sasara Female
0
0
10/30/2013
Shigeki Kobayakawa None
0
0
04/21/2009
Pop None
0
0
04/21/2009
Dosshiru None
0
0
04/21/2009
Resolia Female
0
0
09/28/2014
Narancia Ghirga None
0
17
04/26/2014
Shūsei Usui Male
0
0
10/25/2013
Shinobu Tezuka None
0
0
04/21/2009
Sim None
0
0
04/21/2009
Goofy Male
0
8
09/18/2013
Achilles Polandwood Male
0
0
09/14/2011
Sora Kitano Female
0
0
06/30/2010
Seita None
0
0
04/21/2009
Tetsuko Kuni None
0
0
04/21/2009
Akira Otoishi None
0
6
05/09/2014
Kaji Tetsushi None
0
0
04/21/2009
Suzuki Hajime None
0
0
12/29/2013
Kuroto Hourai Male
0
0
10/25/2013
Kaoru Oumi None
0
0
04/21/2009
Fulle None
0
0
04/21/2009
Sabertooth Male
0
0
10/08/2013
Iori Monaka None
0
0
04/21/2009
Anzu Yukimura Female
0
0
07/25/2013
Ashton Anchors None
0
0
04/21/2009
Koko Tsukishima Female
0
0
07/25/2013
Minatsu Amakase Female
0
0
07/25/2013
Nanaka Shirakawa Female
0
0
07/25/2013
Otome Asakura Female
0
0
07/25/2013
Kiyotaka Yoshino Male
0
0
07/25/2013
Shigekiyo Yangu None
0
3
05/03/2014
Aoi Hinomoto Female
0
0
07/25/2013
Sara Rukawa Female
0
0
07/26/2013
Himeno Katsuragi Female
0
0
07/26/2013
Chalk Female
0
0
11/06/2013
Mamoru Hayase None
0
0
04/21/2009
Kiriaki None
0
0
04/21/2009
Sei Satou Female
0
0
08/05/2014
Chidori Yoshino Female
0
0
08/24/2011
Han Jee-Han Male
0
1
08/12/2014
Hop None
0
0
04/21/2009
Wattson Male
0
0
06/05/2011
Tetsu None
0
0
04/21/2009
Hayato Akaba Male
0
0
09/02/2010
Kanon Memphis None
0
0
04/21/2009
Love None
0
0
04/21/2009
Mihato Uesugi Female
0
0
11/16/2011
Kotono Shiratori None
0
0
04/21/2009
Borcloff None
0
0
04/21/2009
Kou Saotome None
0
0
04/21/2009
Yumie Takagi None
0
0
04/21/2009
Penny Female
0
0
09/14/2014
Tsuyoshi Kusakabe None
0
0
04/21/2009
Angulas None
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel