List of Anime and Manga characters

Anime and Manga Characters
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Anna Respighi None
0
0
04/21/2009
Hiroto Nakadai Male
0
2
02/11/2011
Tsubasa Onodera None
0
0
04/21/2009
Kanaru Morimoto None
0
0
04/21/2009
Arakawa None
0
0
04/21/2009
Anthrax None
0
1
11/30/2010
Karada Iokawa None
0
0
04/21/2009
Kirie Fujyou Female
0
0
01/14/2010
Heihachi Hayashida Male
0
0
03/10/2011
Kohei Toki Male
0
4
07/15/2010
Riichi Male
0
0
04/27/2011
Shigeru Kanmuri None
0
3
01/28/2013
Shigeru Murota Male
0
1
06/01/2011
Anri Misugi None
0
0
04/21/2009
Yorg Fishis Male
0
1
11/21/2010
Yuusuke Katou None
0
0
04/21/2009
Yuuki Manabu None
0
0
04/21/2009
Klaus Von Hertzon Male
0
0
06/22/2010
Hibiki Kennou None
0
0
04/21/2009
Eiko Shimao None
0
0
04/21/2009
Kazuya Shinohara None
0
0
04/21/2009
Ashray None
0
0
04/21/2009
Pan-Taron None
0
0
04/21/2009
Mika Usagi no None
0
0
04/21/2009
Nanase Matsuura Female
0
0
08/02/2010
Yume Kagura None
0
0
04/21/2009
Zeig Male
0
0
06/30/2010
Mei None
0
0
04/21/2009
Nelson Thorndyke Male
0
0
08/16/2010
Daikichi Amano None
0
0
04/21/2009
Lupinex Male
0
0
10/10/2013
Touma Norstein None
0
0
04/21/2009
Katsuyuki Saigo None
0
0
04/21/2009
Kanade Sakurai Female
0
0
03/10/2012
Hitomi Akitoshi None
0
0
04/21/2009
Fuuko Konami None
0
0
04/21/2009
Najimi Osana Female
0
0
07/02/2010
Tamotsu Yanagihara None
0
0
04/21/2009
Nao Ueshima None
0
0
04/21/2009
Eduard Markgraf von Sekt Braunschweig None
0
0
04/21/2009
Joe Higashi Male
0
0
09/05/2013
Ranko Saegusa None
0
0
04/21/2009
Leif Aifman None
0
0
04/21/2009
Yukino Sakurai Female
0
0
06/30/2010
Miki Sakashita Female
0
0
03/17/2013
Cynthia Lane None
0
0
04/21/2009
Kankichi Ryotsu None
0
0
04/21/2009
Reiginsei None
0
0
04/21/2009
Nanami Kanzaki Female
0
6
12/04/2012
Sakon Tachibana None
0
0
04/21/2009
Urara Ebihara Female
0
0
08/04/2010
Lindsay Thorndyke Female
0
0
08/16/2010
Tsubame Ameyagi None
0
0
04/21/2009
Kaname Hagiri Male
0
3
06/02/2011
Vaati None
0
0
11/29/2009
Tayune None
0
0
04/21/2009
Madame de Jarjeyes None
0
0
04/21/2009
Sakuya Kamiyama Female
0
0
07/09/2010
Nao Iihara Female
0
0
11/15/2011
Kyousuke Kazama Male
0
3
11/03/2013
Andy Bogard Male
0
0
09/05/2013
Megumi Kurogane None
0
0
04/21/2009
Takeshi Yamato None
0
0
04/21/2009
Keigo Haji None
0
0
04/21/2009
Jotaro Kaga None
0
0
04/15/2012
Ehrlich Von Vandembagu None
0
0
04/21/2009
Bart Solee Male
0
1
11/30/2010
Yoshiyuki Sakurai None
0
0
04/21/2009
Lord Yomi Male
0
3
06/05/2011
Sekidousai None
0
0
04/21/2009
Cain Warlock Male
0
0
02/16/2013
Vector Male
0
0
12/19/2013
Azusa Hinomori None
0
0
04/21/2009
Baryl None
0
0
04/21/2009
Sandayu Asama Male
0
1
06/25/2012
Kanata Izumi Female
0
0
07/17/2010
Yukie Kariya None
0
0
04/21/2009
Tsubame Akifuji Male
0
1
10/19/2011
Tenma Morimura None
0
0
04/21/2009
Aqua Regina Female
0
0
07/20/2010
Vaï Steabe Male
0
2
11/21/2010
Jo Noto Soto Male
0
1
11/30/2010
Sheila Eeli Male
0
1
11/30/2010
666 Male
0
0
04/04/2010
Yousuke Fuuma None
0
0
04/21/2009
Tamako Harakawa None
0
0
04/21/2009
Laplace no Ma None
0
0
04/21/2009
Micky Simon None
0
0
04/21/2009
Professor Asuka Male
0
1
08/10/2011
Hajime Tachibana None
0
0
04/21/2009
Yuichiro Hanma None
0
0
08/24/2012
Van de Rosstein Noibauten Male
0
1
11/21/2010
Akira Sakura None
0
0
04/21/2009
Techs Farzenbarg None
0
0
04/21/2009
Fuko Omuro None
0
0
04/21/2009
Clive None
0
0
04/21/2009
Ageha Mizuki Female
0
1
06/18/2011
Yamato Nakano None
0
0
04/21/2009
Gokudo Kikansky None
0
0
04/21/2009
Mac Pain Tony Shoot Raus Male
0
1
11/21/2010
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel