Battle Royale Characters

Battle Royale is an anime movie in the Battle Royale Franchise
Add to this list of characters
Chisato Matsui

Fumiyo Fujiyoshi

Haruka Tanizawa

Hiroki Sugimura

Hirono Shimizu

Hiroshi Kuronaga

Izumi Kanai

Kaori Minami

Kayoko Kotohiki

Kazuhiko Yamamoto

Kazuo Kiriyama

A silent killer who joined the Battle Royal for fun.

Kazushi Niida

Keita Iijima

Kyoichi Motobuchi

Mayumi Tendo

A character in Battle Royale. She is one of the students forced to take part in the program and the first to die once it begins.

Megumi Eto

Mitsuko Souma

Mitsuru Numai

Mizuho Inada

Noriko Nakagawa

Ryuhei Sasagawa

Sakura Ogawa

Satomi Noda

Shinji Mimura

Sho Tsukioka

Shogo Kawada

A winner of a former Battle Royal. Helps Nanahara and Noriko to escape the island.

Shuuya Nanahara

Tadakatsu Hatagami

Takako Chigusa

Tatsumichi Oki

Yoji Kuramoto

Yoshimi Yahagi

Yoshio Akamatsu

Yoshitoki Kuninobu

Yuichiro Takiguchi

Yuka Nakagawa

Yukie Utsumi

Yukiko Kitano

Yuko Sakaki

Yumiko Kusaka

Yutaka Seto

Top Editors
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel